Hankekoordinaattori
VALTIONEUVOSTO
taide, Finland
há 5 dias

Viran / tehtävän kuvaus :

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhdessä kehittämän jatkuvan oppimisen kokonaisuuden tavoitteena on toteuttaa hallinnonalat ylittävä asiakaslähtöinen jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus, joka muodostuu toisiinsa kytkeytyvistä älykkäistä sähköisistä palveluista.

Uudistus on mittava poikkihallinnollinen hanke, jossa kehitetään uusia toimintamalleja, digitaalisia palveluita ja mahdollistetaan palveluiden tarvitsemien tietojen tehokas hyödyntäminen.

Samalla parannetaan tietopohjaa ja siihen perustuvaa päätöksentekoa. Kehitettävät palvelut otetaan asteittain käyttöön vuodesta 2021 alkaen niin, että palvelukokonaisuus olisi kokonaisuudessaan käyttöönotettavissa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Hankekoordinaattorin pääasiallisina tehtävinä on jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokokonaisuuden suunnitteluun ja toimeenpanoon liittyvät tehtävät, eri toimijoiden välisen yhteistyön koordinointi sekä viestintä.

Hankekoordinaattorin tehtäviin kuuluu mm.

 • hankesuunnitelman toteutukseen ja seurantaan liittyvät tehtävät ml. aikataulutus, resursointi ja budjetointi yhteistyössä ministeriöiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa
 • hankehallinnan tehtävät kuten muutostenhallinta, dokumentointi, raportointi ja materiaalien tuottaminen, viestiminen projektien tavoitteista, etenemisestä ja tuloksista
 • yhteistyö ministeriöiden, virastojen ja muiden sidosryhmien kanssa
 • seuranta- ja raportointitiedon tuottaminen.
 • raportointi ohjausryhmälle ja rahoittajille
 • Virkasuhde on ministeriön yhteinen ja se on sijoitettu lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osastolle. Kyseessä on määräaikainen virkasuhde, joka kestää enintään 31.12.2024 asti.

  Säädetyt kelpoisuusvaatimukset :

  Virkasuhteen kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

  Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481 / 2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

  Suullinen Kirjallinen Ymmärtäminen Suomi Erinomainen Erinomainen Erinomainen Ruotsi Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä

  Reportar esta oferta de trabalho
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Candidate-se
  Meu email
  Ao clicar em "Continue", autorizo a neuvoo a processar os meus dados e a enviar-me alertas de e-mail, conforme detalhado na Política de Privacidade da neuvoo . Posso retirar o meu consentimento ou cancelar a subscrição a qualquer momento.
  Continue
  Formulário de candidatura